KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Odprawy celne

Odprawę celną można zdefiniować jako spełnienie wszelkich formalności związanych z przewozem przez granicę państwową określonych dóbr, a także osób. Są to przedmioty, w tym bagaże, podlegające procedurom kontroli celnej. Czynności związane z odprawą celną odbywają się na wyznaczonym terenie zgodnie z decyzjami podjętymi przez Urząd Celny. Polegają na sprawdzeniu przewożonego towaru i jego zgodności z dokumentacją, a także wyliczeniu stawki cła i innych opłat. Towary zgłaszane do odprawy celnej wpisuje się na deklaracji celnej lub dokumencie SAD. Mimo, że Polska od 1 maja 2004 roku należy do Unii Europejskiej, a więc także unii celnej, to nadal istnieją pewne limity, których przekroczenie pociąga za sobą konieczność uiszczania określonych odpraw. Niemniej jednak międzynarodowa wymiana handlowa wykracza poza wspólny europejski rynek, a wschodnia granica naszego kraju jest równocześnie granicą UE. Polskie Urzędy Celne są dziś zobowiązane działać zgodnie z unijnym prawem celnym. Stopień trudności związanych z dopełnieniem wszystkich formalności przy odprawach celnych można znacznie zniwelować korzystając ze wsparcia profesjonalnej agencji celnej. Firma niewielkim kosztem zyskuje wówczas cenny czas, a doświadczenie agencji zapewnia skrupulatność i dyskrecję w przegotowywaniu wymaganej dokumentacji i reprezentowaniu klienta przed urzędem.