KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Intrastat

Deklaracje INTRASTAT 

1 maja 2004 r. Unia Europejska powiększyła się o 15 nowych państw, tym samym między starymi a nowymi członkami Wspólnoty zniesione zostały granice dla wymiany handlowej. Miejsce odpraw celnych i popularnego dokumentu SAD (Single Administrative Documents), będącym również źródłem statystycznym zastąpił INTASTAT.

INTRASTAT na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od 1 stycznia 1993 r. i jest systemem statystycznym obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

Dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) jest to deklaracja INTRASTAT – WYWÓZ, natomiast dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) jest to deklaracja INTRASTAT – PRZYWÓZ.

Okresem sprawozdawczym dla INTRASTAT jest miesiąc kalendarzowy. Deklaracje mogą być składane całościowo za dany okres lub cząstkowo, ale nie później niż do 10-go każdego miesiąca.

Deklaracje INTRASTAT składa się w formie elektronicznej do Izby Celnej w Szczecinie, która jest organem właściwym do rozliczania deklaracji INTRASTAT dla całego kraju.

Obowiązek sporządzania deklaracji INTRASTAT nakładany jest na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są płatnikiem podatku VAT.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza progi statystyczne dla deklaracji INTRASTAT: próg podstawowy i próg szczegółowy. Firmy, które w danym roku kalendarzowym przekroczyły próg podstawowy zobowiązane są od tego momentu sporządzać deklaracje INTRASTAT.

Progi statystyczne INTARSTAT 2024

  • próg podstawowy:

dla przywozu 6.200.000 zł
dla wywozu 2.800.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 103.000.000 zł
dla wywozu 150.000.000 zł

Firmy, które mimo przekroczenia jednego z powyższych progów statystycznych nie sporządzają deklaracji INTRASTAT podlegają karze.

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie usługi agencji celnej, która rzetelnie przygotuje deklarację INTRASTAT.

Koszt przygotowania deklaracji INTRASTAT, nie jest wysoki a zapewni przedsiębiorcy spokój i pozwoli uniknąć srogich kar.

Kancelaria Usług Celnych sporządza deklaracje sprawozdawcze INTRASTAT dla przedsiębiorstw z całego kraju.

Pracujemy na najnowocześniejszym oprogramowaniu firmy Huzar Software, które jest na bieżąco aktualizowane w zakresie zmian w przepisach INTARSTAT.

Nie czekaj aż dostaniesz wezwanie do złożenia deklaracji INTRASTAT. Monitoruj na bieżąco czy twoje przedsiębiorstwo nie przekroczyło progu podstawowego INTRASTAT.

Nie załamuj rąk jeśli twoje przedsiębiorstwo przekroczyło próg podstawowy INTRASTAT, zleć nam profesjonalną obsługę a sam skup się na podstawowym profilu swojej działalności.

Napisz do nas i poproś o wycenę: biuro@uslugi-celne.pl