KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Intrastat

1 maja 2004 r. Unia Europejska powiększyła się o 15 nowych państw, tym samym między starymi a nowymi członkami Wspólnoty zniesione zostały granice dla wymiany handlowej. Miejsce odpraw celnych i popularnego dokumentu SAD (Single Administrative Documents), będącym również źródłem statystycznym zastąpił INTASTAT.

INTRASTAT na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od 1 stycznia 1993 r. i jest systemem statystycznym obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

Dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) jest to deklaracja INTRASTAT – WYWÓZ, natomiast dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) jest to deklaracja INTRASTAT – PRZYWÓZ.

Okresem sprawozdawczym dla INTRASTATU jest miesiąc kalendarzowy. Deklaracje mogą być składane całościowo za dany okres lub cząstkowo nie później niż do 10-go każdego miesiąca.

Deklaracje INTRASTAT składa się w formie elektronicznej do Izby Celnej w Szczecinie.

Obowiązek sporządzania deklaracji INTRASTAT nakładany jest na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są płatnikiem podatku VAT.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza progi statystyczne dla deklaracji INTRASTAT: próg podstawowy i próg szczegółowy. Firmy, które w danym roku kalendarzowym przekroczyły próg podstawowy zobowiązane są od tego momentu sporządzać deklaracje INTRASTAT.

Progi statystyczne INTARSTAT 2023

Próg podstawowy:

Dla przywozu – 5.000.000,00 PLN

Dla wywozu –   2.700.000,00 PLN

Próg szczegółowy:

Dla przywozu – 80.000.000,00 PLN

Dla wywozu   – 128.000.000,00 PLN

Firmy, które mimo przekroczenia jednego z powyższych progów statystycznych nie sporządzają deklaracji INTRASTAT podlegają karze.

Najlepiej zlecić taką usługę celną profesjonalnej firmie, która sporządzi dla Państwa prawidłowo deklarację INTARSTAT. Koszty takiej usługi nie są wysokie a zapewniają spokój w firmie.