KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Import Łódź

Kancelaria usług celnych posiada bogate doświadczenie w załatwianiu wszelkich formalności związanych z importem dóbr do Polski z krajów Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich. W związku z obecnością naszego państwa w strukturach europejskich jest ono częścią unii celnej. Oznacza to zniesienie ceł pomiędzy 27 krajami unijnymi, ujednolicenie stawek na towary spoza UE oraz potrzebę przestrzegania takich samych reguł odnośnie definicji wartości celnej albo pochodzenia towarów przywożonych spoza krajów członkowskich. Dzięki praktycznej znajomości tych zagadnień kancelaria celna jest w stanie szybko i skutecznie pomóc swoim klientom w starannym uporaniu się z obowiązkami nakładanymi przez krajowe i unijne przepisy. Pozwoli to uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych oraz zminimalizować ryzyko opóźnienia odprawy celnej. Kancelaria oferuje także fachowy konsulting i przydatne szkolenia dla przedsiębiorców zajmujących się importem towarów. To cenna wiedza i pomoc niezbędna w prowadzeniu opłacalnej działalności gospodarczej związanej ze sprowadzaniem do Polski zagranicznych towarów