KANCELARIA USŁUG CELNYCH OFERUJE PAŃSTWU PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE, ZAPEWNIAJĄC POMOC WE WSZYSTKICH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SPRAW CELNYCH.
Działalność agencji celnej

Każda firma dokonująca obrotu towarowego z państwami spoza Unii Europejskiej musi przejść procedurę odprawy celnej. Może w tym celu zatrudniać wykwalifikowanego pracownika bądź, co często jest rozwiązaniem tańszym, skorzystać z usług agencji celnej. Bardzo modny ostatnio outsourcing, w tym wypadku agencja celna, pozwala na zoptymalizowanie kosztów, a przekazując sprawę wykwalifikowanym agentom zatrudnionym w naszej Kancelarii Usług Celnych nasz Klient zapewnia sobie spokój i może skierować swoją energię na inne działania wewnątrz własnej firmy.

Funkcjonowanie agencji celnej jest ściśle związane z działalnością urzędów celnych. Do agencji celnej zgłasza się importer bądź eksporter w celu uzyskania informacji dotyczących formalności jakie trzeba spełnić w celu przywozu bądź wywozu towarów.

Agencja celna świadczy kompleksowe usługi celne przygotowując deklaracje SAD (Single Administrative Document) w procedurze importu lub eksportu. Na podstawie dokumentów, które agent celny otrzyma od swoich klientów sporządza zgłoszenie celne, które dalej drogą elektroniczną jest przekazywane do urzędu celnego w celu weryfikacji i zwolnienia towaru do wnioskowanej procedury.

Poza sporządzaniem deklaracji SAD agencja celna przygotowuje wnioski kierowane do urzędu celnego w imieniu swoich klientów.

Agencja celna sporządza również pozostałe dokumenty towarzyszące przesyłce np. cmr, karnet TIR, świadectwa pochodzenia lub świadectwa przewozowe EUR. 1.

Rozpoczynając swoją przygodę z eksportem lub importem trzeba wybrać taką agencję celną, która świadczy kompleksowe usługi celne, będzie służyła swoją radą i doświadczeniem. Będzie wsparciem merytorycznym i partnerem w biznesie jednocześnie nie obciążając znacznie strony kosztowej Państwa działalności.

W dobie Internetu, kiedy każda dziedzina naszego życia jest zinformatyzowana, współpraca z nowoczesną agencją celną pozwala na szybki kontakt oraz natychmiastowy obieg dokumentów, jedocześnie zapewniając poufność oraz rzetelność w reprezentowaniu interesów Państwa firmy przed organami celnymi.